e-tjänster

Fartygsgenererat avfall

Ansvarig kontakt

Joakim Pettersson

Hamnkapten

Telefon
011-25 06 66

Mobil
070-601 08 48

E-post
joakim.pettersson@nhs.se

I Norrköpings hamn gäller särskilda regler för hantering av fartygsgenererat avfall.

I de separata pdf-filerna finns regler och instruktioner för avlämnande och mottagning av fartygsgenererat avfall samt kartor och information om mottagningsstationer för fartygsgenererat avfall i Norrköpings hamn.

Under hösten 2020 genomförs i Pampusterminalen en testperiod för fartygsgenererat avfall. Anlöpande fartyg ska senast 24 timmar innan det anlöper hamnen förhandsanmäla vilka typer och mängder fartygsgenererat avfall man önskar lämna. Förhandsanmälan ska ske som tidigare i Sjöfartsverkets system för fartygsrapportering, EMSA, Maritime Applications. Fartyget får sedan en container framställd till fartyget där sorterat avfall kan lämnas under en förbestämd tid. I PDF:er till höger finns all information samt information om sorteringen som hjälper anokmmande fartyg att sortera rätt