e-tjänster

Fartygsgenererat avfall

Ansvarig kontakt

Joakim Pettersson

Hamnkapten

Telefon
011-25 06 66

Mobil
070-601 08 48

E-post
joakim.pettersson@nhs.se

I Norrköpings hamn gäller särskilda regler för hantering av fartygsgenererat avfall.

I de separata pdf-filerna finns regler och instruktioner för avlämnande och mottagning av fartygsgenererat avfall samt kartor och information om mottagningsstationer för fartygsgenererat avfall i Norrköpings hamn.