e-tjänster

Järn & stål

Ansvarig kontakt

Tomas Gustavsson

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 30

Mobil
070-242 10 67

E-post
tomas.gustavsson@nhs.se

Med god lagerservice, effektiv lasthanteringsutrustning och hela hamnområdet i direkt anslutning till väg och järnväg så är järn, stål- och andra metallprodukter ett naturligt inslag i verksamheten.

Norrköpings hamn fungerar som omlastningsterminal för transporter av järn och stål inom och utanför landets gränser.

I hamnens närområde finns också storskaliga fragmenteringsanläggningar.