e-tjänster

Energi

Ansvarig kontakt

Tomas Gustavsson

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 30

Mobil
070-242 10 67

E-post
tomas.gustavsson@nhs.se

Magnus Grimhed

Affärsutveckling

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Via Norrköpings hamn importeras en rad produkter som går vidare till energiproduktion – exempelvis flis, energived, kol, biobränsle och eldningsolja.

Exempel på kunder är E.ON., Tekniska Verken i Linköping, Lantmännen Agroetanol och Swecox. Ett flertal av dem har anläggningar i anslutning till hamnområdet.