e-tjänster

Containervägning (VGM)

Ansvarig kontakt

Jörgen Ekström

Operations

Telefon
011-25 06 82

Mobil
070-214 17 22

E-post
jorgen.ekstrom@nhs.se

Robert Olsson

Produktionschef

Telefon
011-25 06 38

Mobil
070-508 40 64

E-post
robert.olsson@nhs.se

Tomas Gustavsson

Försäljning

Telefon
011-25 06 30

Mobil
070-242 10 67

E-post
tomas.gustavsson@nhs.se

Den 1 juli 2016 träder nya regler om vägning av sjöcontainers i kraft som innebär att fyllda sjöcontainrar ska ha en verifierad bruttovikt innan de lastas för sjötransport.

Bruttovikten bestäms genom vägning, och uppgifterna ska framgå av skeppningsdokumentet. Ett särskilt intyg, VGM (Verified Gross Mass), skall verifiera exportcontainerns totala vikt. Regelverket anger att det är transportköparen/avsändaren ("Shipper") som ska säkerställa att verifierad bruttovikt av containern framgår i skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet för en fylld container saknar uppgift på verifierad bruttovikt lastas den ej på fartyget i enlighet med gällande föreskrifter.

Containervägning i Norrköpings hamn

Norrköpings Hamn AB erbjuder vägning av containers med hjälp av containertruckarnas befintliga viktmätningsutrustning.

Vägningsuppdrag beställs via e-post till adressen contterm@nhs.se

Beställningen ska innehålla följande information:
Mailrubrik: "Beställning av vägning"
Bokningsnummer
Container-ID (om tillgängligt)
Datum för ankomst till terminal (eller info att enheten finns i terminalen)
Beställare inklusive faktureringsadress och organisationsnummer
E-postadress

Viktuppgift levereras via e-post till uppdragsbeställaren, som också är betalningsansvarig. Viktuppgiften levereras inte till rederiet.

Beställaren har att beakta de krav på dokument och closingtider som respektive rederi angett. Av produktionstekniska skäl kan vi inte garantera att vägning kan utföras omgående efter beställning. Beställare ombeds därför ha god framförhållning.

Prissättning och villkor

Vägningsuppdrag erhållet innan containern ankommer till hamnterminalen: 350 kr per vägning

Vägningsuppdrag erhållet efter att containern mottagits och placerats i terminalen: 1 400 kr per vägning

Uppdragen utföres i enlighet med Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.

Införlivande och utvärdering

Implementeringen av det nya regelverket har omgärdats av en rad oklarheter. Det är därför för tidigt att kunna bedöma omfattningen och konsekvenserna av de nya reglerna. Som utförare av vägningsuppdrag kommer vi därför under de närmaste månaderna att noga utvärdera utfallet av det nya regelverket i vår egen verksamhet. Skulle uppdragsvolymerna bli väsentligt större än vad vi bedömer i dagsläget, så kan det komma att kräva ändrade rutiner och ökade resurser i verksamheten, och vi förbehåller oss därför rätten att göra förändringar i ovan angivna rutiner och priser.