e-tjänster

Tillstånd

Norrköpings kommun ansöker om tillstånd till muddring och anläggande av kaj i Pampushamnen.

Norrköpings kommun har nu lämnat in ansökan om tillstånd för muddring och anläggande av kaj inom fastigheterna 2:1 och Händelö 2:41, samt dispens för dumpning inom fastigheterna Bråborg 1:5 och Råssla 1:77.

För att kunna få plats med fler och större fartyg krävs muddring och en förlängning av den befintliga kajen. För att få nödvändigt djup i nya hamnbassängen måste det muddras. Att muddra innebär att man schaktar, gräver bort befintlig havsbotten för att få plats med kajkonstruktion och öka djupet i den nya hamnbassängen. Det här arbetet är så pass omfattande att kommunen måste söka tillstånd för att schakta i vatten och omplacera de bortgrävda muddermassorna. För att hamnen ska kunna få plats med fler fartyg i Pampushamnen behöver även den befintliga kajen förlängas.

Ta del av ansökan och bemötande av yttranden här eller i Rådhusets reception.

Ansökan och yttranden