e-tjänster

Reparation av järnvägsövergång i Pampushamnen

Det kommer att utföras reparationer på järnvägsöverfarten på Oceangatan i Pampushamnen den 27-29 juni.

Vid den så kallade Bitusplan sker vägarbetet, som kommer att utföras kvällstid mellan 20.00-06.00 den 27-29 juni. Vägen kommer då vara helt avspärrad.