e-tjänster

Nytt djupgående till delar av Norrköpings hamn

Sjöfartsverket har tillsvidare angivet nytt maximalt djupgående i Lindö kanalen och till kajplatserna 38 och 40 i inre hamnen.

Lindökanalens djupgående är satt till 7,30 meter.
Djupgåendet till kajplatserna 38 och 40, belägna vid och intill tyngdlyftkranen, är satt till 6,80 meter.

Vi återkommer med ytterligare information och detaljer så snart dessa är kända.