e-tjänster

Norrköpings Hamn på plats i Almedalen

Vi finns på plats i Almedalen i år. Träffa oss tillsammans med Ostkusthamnar i Samverkan och på Maritim Mötesplats.

Ostkusthamnar i Samverkan, som vi är en del av, är med och arrangerar seminariet “Hur ska vi minska lastbilarnas miljöpåverkan?”. Tung lastbilstrafik ökar med kostnader för samhälle och miljö. Regeringen bereder förslag om kilometerskatt (vägslitageavgift) och rätt utformad ger den renare bilar, färre tomkörningar, samt rättvis konkurrens mellan åkerier, samt överflyttning till räls och vatten. Välkomna den den 3 juli kl.15.00.

Norrköpings Hamn är också sponsor av den Maritima Mötesplatsen. Där avhandlas sjöfartsfrågor med en rad intressanta deltagare, bl.a. flera ministrar, under dagarna 3-6 juli.

Mer information om program finns här:
Hur ska vi minska lastbilarnas miljöpåverkan?
Maritim Mötesplats