e-tjänster

Information om produktionsbegränsningar v. 49

Under vecka 49, med start måndagen den 3 december, kommer ett större arbete genomföras i Pampushamnen för att byta plats på två spårbundna hamnkranar. Arbetet utförs av externa entreprenörer, och väntas pågå under större delen av veckan.

Arbetet kommer medföra driftstörningar under vissa perioder under vecka 49, och i arbetsmomentet där de två kranarna ska skifta plats på kajen kommer vi vara högst begränsade produktionsmässigt. Arbetena inverkar på torrlasthanteringen i Pampushamnen. Containertrafiken berörs inte.

Med denna information vill vi därför be kunder och agenter att i största möjliga mån undvika anlöp av större fartyg och laster under den aktuella veckan. I vår tidsplanering av denna nödvändiga åtgärd har vi försökt att ta hänsyn till kunders trafik och behov. Vi är måna om en tidig och nära dialog, och hoppas tillsammans med er kunna ha en bra planering och gemensamt undvika onödiga störningar.

Vid eventuella frågor, kontakta produktionsledningen.