e-tjänster

Förbättrad spårutbyggnad till Händelö

Arbetet med att förbättra järnvägsanslutningen till Pampushamnen fortsätter nu med ett nytt mötes- och triangelspår på Händelö.

Norrköpings kommun har under en längre tid arbetat för att utveckla järnvägsanslutningen till Händelö och Pampushamnen. Under förra året gjordes en omfattande renovering av Händelöbron. I nästa steg görs nu arbeten ute på Händelö där de nuvarande spåren i oljehamnen byggs om till att fungera som mötesspår. Även flera överfarter utmed Hanholmsvägen kommer att förses med bommar. Detta möjliggör bland annat att tåg kan mötas på Händelö vilket idag inte är möjligt.

Entreprenadarbetena kommer starta vecka 16-17. Under vecka 32 till och med vecka 37 kommer också signalkorsningar anläggas längs Hanholmsvägen.