e-tjänster

Fakta om Norrköpings Hamn AB

Ägare

Helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern.

Verksamhet

Bolaget bedriver hamn-, stuveri- och terminalverksamhet.

Gods och fartyg (2017)

Godshantering i Norrköpings hamn: ca 4,3 miljoner ton

Varav containers: ca 132 000 TEUs (motsvarande 20-fotsenheter)

Antal fartygsanlöp: 1 073 st

Ekonomi och personal (2017)

Nettoomsättning: 254 Mkr

Personal: 154 årsanställda

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Hans Lundin, ordförande
Stefan Hagfeldt, vice ordförande
Sven-Åke Andersson
Maud Ohlén
Lennart Pettersson

Suppleanter

Mattias Ottosson
Lars-Gunnar Öhrn
Daniel Sonebrand

Ledningsgrupp

Henrik Åkerström, VD
Karl-Johan Ringborg, ekonomichef och vice VD
Jenny Ericson, HR-chef
Tomas Gustavsson, försäljning
Magnus Grimhed, försäljningschef
Ola Hjärtström, marknadschef
Raymond Axelsson, teknisk chef
Robert Olsson, produktionschef

Övrig bolagsinformation

Organisationsnummer: 556007-2679
Bankgiro 609-9980

IBAN SE17 5000 0000 0539 0100 0119
BIC ESSESESS