e-tjänster

Fakta om Norrköpings Hamn AB

Ägare

Helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern.

Verksamhet

Bolaget bedriver hamn-, stuveri- och terminalverksamhet.

Gods och fartyg (2016)

Godshantering i Norrköpings hamn: ca 4 miljoner ton

Varav containers: ca 101 000 TEUs (motsvarande 20-fotsenheter)

Antal fartygsanlöp: 1 100 st

Ekonomi och personal (2016)

Omsättning: 220 Mkr

Personal: 140 årsanställda

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Hans Lundin, ordförande
Stefan Hagfeldt, vice ordförande
Sven-Åke Andersson
Maud Ohlén
Lennart Pettersson

Suppleanter

Mattias Ottosson
Lars-Gunnar Öhrn
Daniel Sonebrand

Ledningsgrupp

Henrik Åkerström, VD
Karl-Johan Ringborg, ekonomichef och vice VD
Jenny Ericson, HR-chef
Tomas Gustavsson, försäljningschef
Magnus Grimhed, affärsutvecklare
Ola Hjärtström, marknadschef
Raymond Axelsson, teknisk chef
Robert Olsson, produktionschef

Övrig bolagsinformation

Organisationsnummer: 556007-2679

Postgiro 363876-4
Bankgiro 609-9980

IBAN SE17 5000 0000 0539 0100 0119
BIC ESSESESS