e-tjänster
Läs mer om vår linjetrafik

Linjetrafik

Vi erbjuder ett frekvent trafikutbud, med sjöfart inom Europa och till andra kontinenter, feedertrafik och järnvägstrafik.

Läs mer om vår linjetrafik »
Se fartyg som ligger inne just nu

Fartyg i hamnen

Varje år anlöps Norrköpings hamn av en mängd fartyg på väg till och från destinationer i en stor del av världen.

Se fartyg som ligger inne just nu »
Läs mer om hamnutvecklingen

Hamnutveckling

Vi står inför spännande utmaningar i samband med att vi lämnar Inre Hamnen. Nu pågår planeringen av morgondagens effektiva hamn.

Läs mer om hamnutvecklingen »

Vädret just nu

19°C
Se 10 dagars prognos »

Ankommande fartyg

22/08 SAN BACCO
22/08 ANNABA
22/08 FAROMAR

Se alla ankommande fartyg »


Utbyggnaden av Norrköpings hamn fortsätter

Den planerade utbyggnaden av Norrköpings hamn är viktig för regionens näringsliv, och möjligheterna till effektiva och hållbara transporter. Nu har mark- och miljödomstolen gett sitt godkännande till utbyggnaden. Projektet går därmed in i nästa fas, med målsättningen att påbörja muddringsarbeten under 2019.

Läs mer »

Hållbarhet i containerlogistiken

Fredagen den 20 april höll Norrköpings Hamn sitt senaste logistikråd för containerkunder, denna gång på temat ”hållbarhet i containerlogistiken”. Ett fyrtiotal personer deltog på seminariet, och kunde lyssna till intressanta och inspirerande föredrag om branschens utmaningar.

Läs mer »