e-tjänster
Läs mer om vår linjetrafik

Linjetrafik

Vi erbjuder ett frekvent trafikutbud, med sjöfart inom Europa och till andra kontinenter, feedertrafik och järnvägstrafik.

Läs mer om vår linjetrafik »
Se fartyg som ligger inne just nu

Fartyg i hamnen

Varje år anlöps Norrköpings hamn av en mängd fartyg på väg till och från destinationer i en stor del av världen.

Se fartyg som ligger inne just nu »
Läs mer om hamnutvecklingen

Hamnutveckling

Vi står inför spännande utmaningar i samband med att vi lämnar Inre Hamnen. Nu pågår planeringen av morgondagens effektiva hamn.

Läs mer om hamnutvecklingen »

Vädret just nu

C
Se 10 dagars prognos »

Ankommande fartyg

23/02 MSC AMERICA
24/02 AURA
24/02 KURLAND

Se alla ankommande fartyg »


Information om strejk och lockout i vissa svenska hamnar

I morgon onsdag 23/1 påbörjas ett antal strejker och lockouter i svenska hamnar. På förekommen anledning vill vi förtydliga att Norrköpings Hamn AB inte omfattas av de aviserade konfliktåtgärderna.

För praktisk information om konflikten hänvisas till Transportföretagens hemsida www.transportforetagen.se

Läs mer »