e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: HELEN ANNA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 25 - 27 Mått (L/B/DV):
87,84
12,8
3650
Ankomst / Avgång:
2017-06-21
2017-06-22
Lossar:
Chips (recycled)
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Bodö
Okänt
Fartyg: KAREN
Valletta, MALTA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
89,92
14
4502
Ankomst / Avgång:
2017-06-17
2017-06-22
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rostock
Okänt
Fartyg: SHIPPER
Mariehamn, FINLAND
Kaj: BRA2 Mått (L/B/DV):
122
19
5387
Ankomst / Avgång:
2017-06-22
2017-06-22
Lastar:
Paper
Agent: Holmen Paper AB Centralt Ankommer från / Avseglar till:
Sheerness
Luebeck
Fartyg: BIT OKTANIA
Dordrecht, NETHERLANDS
Kaj: P1 Mått (L/B/DV):
134,8
21,93
13602
Ankomst / Avgång:
2017-06-22
2017-06-22
Lossar:
Fuel oil
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Brofjorden, Preemraff
Okänt
Fartyg: LISTERVIK
Torshavn, FAROE ISLANDS
Kaj: DJUR Mått (L/B/DV):
89,96
13,6
3905
Ankomst / Avgång:
2017-06-21
2017-06-22
Lossar:
Grain
Agent: Rederi AB Uman Ankommer från / Avseglar till:
Helsingborg
Köping
Fartyg: MSC JOY
Valletta, MALTA
Kaj: PAM6 Mått (L/B/DV):
202,5
31
31160
Ankomst / Avgång:
2017-06-22
2017-06-23
Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: Nautic Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Riga
Le Havre
Fartyg: SCOT TRADER
Rochester, GREAT BRITAIN
Kaj: 53 - 55 Mått (L/B/DV):
89,5
13,7
4500
Ankomst / Avgång:
2017-06-20
2017-06-26
Lossar:
RDF
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Grangemouth
Okänt
Fartyg: GUTE
Visby, SWEDEN
Kaj: 61 Mått (L/B/DV):
139,26
16,88
2362
Ankomst / Avgång:
2017-06-11
2017-06-27
Agent: Destination Gotland Ankommer från / Avseglar till:
Göteborg
Visby
Senast uppdaterad: 2017-06-22 15:52

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.