e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: EXPORTER
Mariehamn, FINLAND
Kaj: BRA2 Mått (L/B/DV):
122
19,3
5409
Ankomst / Avgång:
2018-01-16
2018-01-16
Lastar:
Paper
Agent: Holmen Paper AB Centralt Ankommer från / Avseglar till:
Sheerness
Luebeck
Fartyg: KAREN
Valletta, MALTA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
89,92
14
4502
Ankomst / Avgång:
2018-01-13
2018-01-16
Lossar:
Fertilizer
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Nystad
Okänt
Fartyg: RIX RIVER
Riga, LATVIA
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
87,78
12,8
3701
Ankomst / Avgång:
2018-01-14
2018-01-16
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Kalundborg
Århus
Fartyg: ADELE
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 31 - 37 Mått (L/B/DV):
87,37
13
3269
Ankomst / Avgång:
2018-01-15
2018-01-18
Lossar:
Fertilizer
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Nystad
Okänt
Senast uppdaterad: 2018-01-16 16:22

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.