e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: NAJADE
Harlingen, NETHERLANDS
Kaj: PAM6 Mått (L/B/DV):
94,7
13,4
3600
Ankomst / Avgång:
2019-08-20
2019-08-21
Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Hull
New Holland
Fartyg: FROAN
KINGSTOWN, ST VINCENT, ST VINCENT
Kaj: CEME Mått (L/B/DV):
87,91
12,91
3810
Ankomst / Avgång:
2019-08-20
2019-08-21
Lossar:
Lime
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Rotterdam
Okänt
Fartyg: NOSSAN
Övriga danska hamnar, DENMARK
Kaj: 47 Mått (L/B/DV):
88,29
13,21
4250
Ankomst / Avgång:
2019-08-20
2019-08-21
Lossar:
Pulp logs
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Skulte
Okänt
Fartyg: KATI
Valletta, MALTA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
106,64
13,8
5020
Ankomst / Avgång:
2019-08-19
2019-08-23
Lossar:
Fertilizer
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Vyborg
Okänt
Fartyg: CARRIER 4
,
Kaj: 61 Mått (L/B/DV):
57,12
23,16
4300
Ankomst / Avgång:
2019-06-15
2019-09-06
Agent: Rv Alcisa Filial Ankommer från / Avseglar till:
Stockholm
Okänt
Senast uppdaterad: 2019-08-21 10:03

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.