e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: EVA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 51 - 53 Mått (L/B/DV):
89,9
14,52
4300
Ankomst / Avgång:
2019-10-22
2019-10-23
Lossar:
RDF
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Montrose
Okänt
Fartyg: KATHARINA SCHEPERS
Larnaka (Larnaca), CYPRUS
Kaj: PAM8 Mått (L/B/DV):
151,72
23,4
13031
Ankomst / Avgång:
2019-10-23
2019-10-23
Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: Unifeeder Ankommer från / Avseglar till:
Hamburg
Hamburg
Fartyg: WILLEKE
Delfzijl, NETHERLANDS
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
79,99
10,4
1680
Ankomst / Avgång:
2019-10-19
2019-10-24
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Brunsbuettel
Okänt
Fartyg: WILSON CORINTH
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
99,82
12,8
4418
Ankomst / Avgång:
2019-10-23
2019-10-25
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Rouen
New Holland
Fartyg: VARMA
Nauvo, FINLAND
Kaj: P3 Mått (L/B/DV):
48,35
8,66
0
Ankomst / Avgång:
2019-10-19
2019-10-27
Lastar:
Project cargo
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Åbo
Olkiluoto
Senast uppdaterad: 2019-10-23 15:40

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.