e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: WILSON HUSUM
BRIDGETOWN, BARBADOS
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
89,9
15,8
4119
Ankomst / Avgång:
2018-07-17
2018-07-20
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Hargshamn
Okänt
Fartyg: BBC CALIFORNIA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: PAM4 Mått (L/B/DV):
138,07
21
12800
Ankomst / Avgång:
2018-07-20
2018-07-22
Lossar:
Project cargo
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Okänt
Okänt
Senast uppdaterad: 2018-07-20 14:28

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.