e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: MUHLENAU
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 57 - 59 Mått (L/B/DV):
87,9
12,9
3670
Ankomst / Avgång:
2018-11-16
2018-11-19
Lossar:
Iron and steel
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Aviles
Okänt
Fartyg: DONIA
Donsö fiskehamn, SWEDEN
Kaj: P1 Mått (L/B/DV):
122,66
17,4
7701
Ankomst / Avgång:
2018-11-19
2018-11-19
Lastar:
Ethanol
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Kalmar
Bremen
Fartyg: VALDAY
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
81,86
11,1
2503
Ankomst / Avgång:
2018-11-15
2018-11-19
Lossar:
Fertilizer
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Klaipeda
Okänt
Fartyg: LISTER
Torshavn, FAROE ISLANDS
Kaj: DJUR Mått (L/B/DV):
89,92
13,63
4113
Ankomst / Avgång:
2018-11-17
2018-11-19
Lossar:
Grain
Agent: Rederi AB Uman Ankommer från / Avseglar till:
Muuga
Okänt
Fartyg: KAMELIA
Valletta, MALTA
Kaj: 51 - 53 Mått (L/B/DV):
95,16
13,17
5049
Ankomst / Avgång:
2018-11-18
2018-11-20
Lossar:
RDF
Agent: NSG AB Ankommer från / Avseglar till:
Hull
Okänt
Fartyg: RIX ATLANTIC
Harlingen, NETHERLANDS
Kaj: 21 - 25 Mått (L/B/DV):
87,95
12,39
3700
Ankomst / Avgång:
2018-11-18
2018-11-20
Lossar:
Grain
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Gdansk
Okänt
Fartyg: PEAK BRESKENS
Harlingen, NETHERLANDS
Kaj: 47 - 49 Mått (L/B/DV):
89,95
14,09
3931
Ankomst / Avgång:
2018-11-18
2018-11-21
Lossar:
Fertilizer
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Rouen
Okänt
Fartyg: BRUFJELL
KINGSTOWN, ST VINCENT, ST VINCENT
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
90,33
13,2
4372
Ankomst / Avgång:
2018-11-17
2018-11-21
Lossar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Randers
Foynes
Fartyg: GUTE
Visby, SWEDEN
Kaj: 61 Mått (L/B/DV):
139,26
16,88
2362
Ankomst / Avgång:
2018-08-16
2018-12-31
Agent: Destination Gotland Ankommer från / Avseglar till:
Visby
Okänt
Senast uppdaterad: 2018-11-19 09:54

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.