e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: MED ADRIATIC
Valletta, MALTA
Kaj: P1 Mått (L/B/DV):
123,9
17,2
8270
Ankomst / Avgång:
2018-03-16
2018-03-16
Lossar:
Petrol
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Brofjorden, Preemraff
Okänt
Fartyg: NORDIC FIONA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
89,92
14
4496
Ankomst / Avgång:
2018-03-15
2018-03-19
Lossar:
Fertilizer
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Nystad
Okänt
Fartyg: GERD
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 31 - 37 Mått (L/B/DV):
89
13,23
4000
Ankomst / Avgång:
2018-03-15
2018-03-20
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rostock
Okänt
Senast uppdaterad: 2018-03-16 15:54

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.