e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: NAJADE
Harlingen, NETHERLANDS
Kaj: PAM6 Mått (L/B/DV):
94,7
13,4
3600
Ankomst / Avgång:
2018-05-22
2018-05-23
Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Hull
New Holland
Fartyg: ANDREA
Amsterdam, NETHERLANDS
Kaj: P3 Mått (L/B/DV):
82,5
12,5
3650
Ankomst / Avgång:
2018-05-21
2018-05-23
Lossar:
RDF
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Cork
Okänt
Fartyg: GLEN
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 45 Mått (L/B/DV):
88,2
13,6
4258
Ankomst / Avgång:
2018-05-13
2018-05-24
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Klaipeda
Rosyth
Fartyg: NOORDERLICHT
Delfzijl, NETHERLANDS
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
82,5
12,52
3670
Ankomst / Avgång:
2018-05-19
2018-05-24
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Sluiskil
Okänt
Fartyg: VITA
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 41 Mått (L/B/DV):
88,29
13,21
4196
Ankomst / Avgång:
2018-05-22
2018-05-31
Lastar:
Drank
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Vyborg
Glasgow
Senast uppdaterad: 2018-05-23 15:56

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.