e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: ANGELOS
AVATIU, COOK ISLANDS
Kaj: P2 Mått (L/B/DV):
150,52
26
23612
Ankomst / Avgång:
2019-07-11
2019-07-18
Lastar:
Sawn Timber
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
Oskarshamn
Alexandria
Fartyg: TIDAN
Torshavn, FAROE ISLANDS
Kaj: 47 - 49 Mått (L/B/DV):
88,29
13,21
4250
Ankomst / Avgång:
2019-07-17
2019-07-18
Lossar:
Pulp logs
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Klaipeda
Okänt
Fartyg: IDA H
Kalmar, SWEDEN
Kaj: 43 Mått (L/B/DV):
76,31
12,07
1645
Ankomst / Avgång:
2019-07-17
2019-07-18
Lossar:
Grain
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Gdynia
Okänt
Fartyg: WILSON MONSOON
BRIDGETOWN, BARBADOS
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
90,6
13,75
2780
Ankomst / Avgång:
2019-07-15
2019-07-19
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Le Havre
Okänt
Fartyg: CARRIER 4
,
Kaj: 61 Mått (L/B/DV):
57,12
23,16
4300
Ankomst / Avgång:
2019-06-15
2019-09-06
Agent: Rv Alcisa Filial Ankommer från / Avseglar till:
Stockholm
Okänt
Senast uppdaterad: 2019-07-17 15:34

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.