e-tjänster

Fartyg i hamnen - Vid kaj

Fartyg Kaj Mått (L/B/DV) Ankomst / Avgång Gods Agent Ankommer från / Avseglar till
Fartyg: CALISTO
MONROVIA, LIBERIA
Kaj: PAM6 Mått (L/B/DV):
167,98
25,3
20614
Ankomst / Avgång:
2017-10-20
2017-10-20
Lossar:
Container
Lastar:
Container
Agent: SDK Shipping AB Ankommer från / Avseglar till:
Gdansk
Wilhelmshaven
Fartyg: NATALY
St Johns, ANTIGUA & BARBUDA
Kaj: 25 - 27 Mått (L/B/DV):
88,6
12,5
3796
Ankomst / Avgång:
2017-10-19
2017-10-20
Lossar:
Chips (recycled)
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Bodö
Okänt
Fartyg: ESL AFRICA
Lemesos (Limassol), CYPRUS
Kaj: PAM4 Mått (L/B/DV):
143
21,75
17356
Ankomst / Avgång:
2017-10-19
2017-10-21
Lastar:
Amoniumnitrate
Agent: Jönsson Novabolagen AB Ankommer från / Avseglar till:
St Petersburg
TAKORADI
Fartyg: NEULAND
Stade, GERMANY
Kaj: SUPR Mått (L/B/DV):
89,95
12,71
3211
Ankomst / Avgång:
2017-10-20
2017-10-23
Lossar:
Fertilizer
Agent: Scandinavian Shipping & Logistics AB Ankommer från / Avseglar till:
Rostock
Okänt
Senast uppdaterad: 2017-10-20 16:21

Innehållet på denna sida ägs av Norrköpings Hamn AB, och skyddas av svensk och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Norrköpings Hamn AB.